Baza je ažurirana: 02.10.2019. zaključno sa Javnim glasilom 69/2019 od 27.09.2019.

 Zakonodavstvo je prva komponenta portala BazaPropisa.net i sadrži sledeće propise:


U bazi se nalazi više hiljada propisa, i njihov broj se svakodnevno povećava.

Svakodnevno se prate i ažuriraju propisi iz sledećih glasila:

  • Službeni glasnik RS
  • Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik

 

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.