PODACI

O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2013. GODINE

("Sl. glasnik RS", br. 65/2013)

 

VI 2013 / XII 2012

indeks

u %

Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa

94,6

-5,4

Potrošačke cene

103,0

3,0

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.