SPISAK

OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI ZA 2013. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 36/2013)

 

1. Poslove kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2013. godinu obavljaju sledeće kontrolne organizacije:

1) „CONTROL UNION DANUBE” d.o.o., Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 21/6;

2) „ECOCERT BALKAN” d.o.o., Beograd, Glavna 13m/III;

3) „ETKO PANONIJA” d.o.o., Novi Sad, Trg slobode 3/III;

4) „ORGANIC CONTROL SYSTEM” d.o.o., Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15/I;

5) „SUOLO E SALUTE BALKAN” d.o.o., Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 98;

6) „TMS CEE” d.o.o., Beograd, Rudnička 2.

2. Ovaj spisak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.