SPISAK

MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA ČIJI SE POSEBNI POSTUPCI JAVNIH NABAVKI MOGU PRIMENJIVATI UMESTO ODREDABA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

("Sl. glasnik RS", br. 33/2013)

 

1. Međunarodne organizacije i međunarodne finansijske institucije čiji se postupci javnih nabavki mogu primenjivati na javne nabavke koje se sprovode iz sredstava stranih kredita (zajmova) , jesu:

1) Grupacija Svetska banka (Međunarodna banka za obnovu i razvoj i Međunarodno udruženje za razvoj) ;

2) Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) ;

3) Evropska investiciona banka (EIB) ;

4) Banka za razvoj Saveta Evrope (CEB) ;

5) razvojne banke, odnosno druge finansijske institucije zemalja donatora kada je bilateralna finansijska saradnja zasnovana na principima Razvojnog komiteta OECD.

2. Ovim spiskom zamenjuje se Spisak međunarodnih organizacija čiji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik RS”, broj 50/09).

3. Ovaj spisak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.