IZNOS

NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2012. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 10/2013)

 

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2012. Godinu iznosi 3. 445. 800 dinara.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.