PODACI

O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JULA 2012. DO 31. DECEMBRA 2012. GODINE

("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)

 

indeks XII 2012/VI 2012

u %

Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa

110. 8

10. 8

Potrošačke cene

106. 6

6. 6

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.