PODATAK

O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA ISPLAĆENE U PERIODU JANUAR – MAJ 2012. GODINE

("Sl. glasnik RS", br. 62/2012)

 

Republika Srbija

Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa u periodu januar – maj 2012. Godine iznosi 39961 dinara.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.