IZNOS

NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)

 

1. Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 22.282 dinara.

2. Iznos iz tačke 1. primenjuje se od 1. februara 2014. godine.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.