REŠENJE

O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE

("Sl. glasnik RS", br. 10/2014)

 

1. Utvrđuje se nominalni iznos mesečne osnovice na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: osnovica doprinosa), za lica iz člana 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12 i 62/13), koja su se uključila u obavezno osiguranje, u iznosu od dinara:

1) 22.282;

2) 25.466;

3) 34.379;

4) 41.382;

5) 50.931;

6) 55.388;

7) 73.214;

8) 80.853;

9) 98.679;

10) 127.328;

11) 190.992;

12) 254.656;

13) 318.320.

2. Osnovice doprinosa, iz tačke 1. ovog rešenja, primenjuju se od 1. februara 2014. godine.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.