SPISAK

SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI MERILA

("Sl. glasnik RS", br. 39/2014)

 

1. Ministar privrede sastavio je sledeći spisak srpskih standarda iz oblasti merila:

Red.

broj

Oznaka srpskog standarda

Naslov srpskog standarda

Oznaka
povučenog/izmenjenog
srpskog standarda

Datum do kada primena
povučenog/izmenjenog
srpskog standarda
obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti
sa zahtevima
iz tehničkog propisa

Oznaka referentnog

harmonizovanog
evropskog standarda

1.

SRPS EN 1359:2011

Gasomeri – gasomeri sa mehom

   

EN 1359:1998+A1:2006

2.

SRPS EN 1434 - 1:2011

Merila toplotne energije – Deo 1: Opšti zahtevi

   

EN 1434-1:2007

3.

SRPS EN 1434-2:2011

Merila toplotne energije – Deo 2: Konstrukcioni zahtevi

   

EN 1434-2:2007+AC:2007

4.

SRPS EN 1434-4:2011

Merila toplotne energije – Deo 4: Ispitivanja i odobravanja tipa

   

EN 1434-4:2007+AC:2007  

5.

SRPS EN 1434- 5:2011/Ispr.:2013;

Merila toplotne energije – Deo 5: Ispitivanja pri početnoj verifikaciji – ispravka 1

   

EN 1434-5:2007

6.

SRPS EN 12261:2011

Gasomeri – Gasomeri sa turbinom

   

EN 12261:2002+AC:2003 +A1:2006  

7.

SRPS EN 12405-1:2011

Gasomeri – Uređaji za korekciju – Deo 1: Korektori zapremine

   

EN 12405-1:2005+A2:2010

8.

SRPS EN 12480:2011

Gasomeri – Gasomeri sa rotirajućim klipovima

   

EN 12480:2002

9.

SRPS EN 12480:2011/A1:2011

Gasomeri – Gasomeri sa rotirajućim klipovima – Izmena 1

   

EN 12480:2002/A1:2006

10.

SRPS EN 14154-1:2011

Vodomeri – Deo 1: Opšti zahtevi

   

EN 14154-1:2005+A2:2011

11.

SRPS EN 14154-2:2011

Vodomeri – Deo 2: Instaliranje i uslovi upotrebe

   

EN 14154-2:2005+A2:2011

12.

SRPS EN 14154-3:2011

Vodomeri – Deo 3: Metode ispitivanja i oprema

   

EN 14154-3:2005+A2:2011

13.

SRPS EN 14236:2011

Ultrazvučni gasomer za domaćinstva

   

EN 14236:2007

14.

SRPS EN 50470-1:2009

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje – Deo 1: Opšti zahtevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja – Merna oprema (indeksi klase A, B i C)

   

EN 50470-1:2006

15.

SRPS EN 50470-2:2009

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje – Deo 2: Posebni zahtevi – Elektromehanička brojila aktivne energije (indeksi klase A i B)

   

EN 50470-2:2006

16.

SRPS EN 50470-3:2009

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje – Deo 3: Posebni zahtevi – Statička brojila aktivne energije (indeksi klase A, B i C)

   

EN 50470-3:2006

17.

SRPS EN 62058-11:2011

Oprema za merenje električne energije (a.c.) – Kontrola prijema – Deo 11: Metode za kontrolu prijema

   

EN 62058-11:2010

18.

SRPS EN 62058-21:2011

Oprema za merenje električne energije (a.c.) – Kontrola prijema – Deo 21: Posebni zahtevi za elektromehanička brojila aktivne energije (klase 0,5, 1 i 2 i indeksa klase A i B)

   

EN 62058-21:2010

19.

SRPS EN 62058-31:2011

Oprema za merenje električne energije (a.c.) – Kontrola prijema – Deo 31: Posebni zahtevi za statička brojila aktivne energije (klase 0,2 S, 0,5 S, 1 i 2 i indeksa klase A i B)

   

EN 62058-31:2010

20.

SRPS EN 62059-32-1:2013

Oprema za merenje električne energije – Sigurnost funkcionisanja — Deo 32-1: Ispitivanje stabilnosti metroloških karakteristika primenom povišene temperature

   

EN 62059-32-1:2012

2. Ovaj spisak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.