IZNOS

NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)

 

1. Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 21.506 dinara.

2. Iznos iz tačke 1. primenjuje se od 1. avgusta 2015. godine.